Hidden Figures | Filmový klub na téma genderové rovnosti