Ochrana Západu: Česká republika, Spojené státy a transatlantická bezpečnost | Přednáška a diskuse