Češi v Americe a Stopy paměti | Prezentace knihy a vernisáž