Fotografická soutěž Světového dne mokřadů

Kdy: 03.01.2012 - 20.01.2012
Kde:  Flickr
Vstup: 
U.S. Fish and Wildlife Service Photo

Tvůj fotografický talent může pomoci odkrýt krásu mokřadů! Pošli své nejlepší fotografie do soutěže při příležitosti Světového dne mokřadů, jejímž letošním námětem je „Turistika v mokřadech — skvělý zážitek“. Sponzorem je Ministerstvo zahraničí USA a Agentura pro ochranu ryb a divoké přírody USA ve spolupráci se Sekretariátem Ramsarské úmluvy. Výběr vašich fotografií (či jednu fotografii) můžete nahrát do naší galerie na Flickru od 3. do 20. ledna 2012 do jedné ze čtyř kategorií týkajících se mokřadů a turismu: divoká příroda, krajina, rostliny a turisté (max. jedna fotografie do každé kategorie na jednoho účastníka).

VŠICHNI mohou až do 22. ledna označit v každé kategorii jednu oblíbenou fotografii. Nejoblíbenější snímky z každé kategorie budou u příležitosti Světového dne mokřadů 2. února vystaveny na stránkách Ministerstva zahraničí USA, Agentury pro ochranu ryb a divoké přírody USA, Sekretariátu Ramsarské úmluvy a jejich partnerských organizací a sociálních médií. Další informace a instrukce najdete také na webu http://www.facebook.com/StateDepartment.OESa na http://www.flickr.com/groups/WWD2012PhotoCelebration.