Farm Security Administration 1935-1943 | Výstava fotografií

Kdy: 11.01.2017 - 28.03.2017
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný


Main image Fotografie Dorothei Lange známá jako "Migrující matka"

Výstava fotografií z legendárního projektu Farm Security Administration dává českým divákům vůbec poprvé možnost nahlédnout dobu, v níž se USA měnily ze zemědělské společnosti v industriální velmoc.

Výběr fotografií zachycuje všechny aspekty života farmářů a lidí spojených se zemědělstvím a přidruženým průmyslem: rodinný život, bydlení, práci, migraci, dopravu, volný čas, životní styl, život v uprchlických táborech… Fotografie se vyznačují jak vysokou dokumentární a vypovídací hodnotou, tak estetickou úrovní a emotivní působivostí.

Fotografie byly pro tuto výstavu nově kvalitně vytištěny přímo ze skenů negativů z archivu Kongresové knihovny a byly galerijně adjustovány. Jsou opatřeny původními autorskými popiskami, doprovodnými texty a medailonky autorů.

Na výstavě je různým počtem fotografií zastoupeno celkem 18 autorů: Dorothea Lang, Russel Lee, Jack Delano, Walker Evans, Arthur Rothstein, Marion Post Wolcott, Ben Shahn, Carl Mydans, Theodor Jung, Roy Stryker, John Vachon, Edwin a Louise Rosskamovi, Edwin Locke, Arthur Siegel, John Collier, Marjory Collins, Gordon Parks.