Sv. Jan Nepomuk Neumann a jeho rodné Prachatice | Výstava

Kdy: 01.09.2015 - 09.10.2015
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Vstup: 

Volný


Main image Sv. Jan Nepomuk Neumann (1811 Prachatice — 1860 Filadelfie).

Obrazy současných umělců a umělkyň z Česka, Rakouska, Německa, Slovenska a Francie inspirované redemptoristou Janem Nepomukem Neumannem, prvním americkým světcem.

Jan Nepomuk Neumann, který patří k nejuctívanějším americkým světcům, pocházel z Čech. Narodil se v Prachaticích v roce 1811, jeho matka byla Češka, otec Němec. Studoval na semináři v Praze, ale pro nadměrný počet kněží nebyl vysvěcen. Proto odjel do Ameriky a pracoval jako farář mezi německými rodinami přistěhovalců v oblasti Niagarských vodopádů. Věnoval se zejména péči o chudé, zakládal školy, nemocnice, sirotčince a dokonce i seminář ve Filadelfii. Ale také kostely, těch založil přes osmdesát. Od roku 1851 působil jako biskup, kde proslul nesmírnou horlivostí, vzdělaností, obětavostí, mírností, skromností a stavební činorodostí. Je považován za zakladatele církevního školství v USA. Svatořečen byl v Římě Pavlem VI. v červnu roku 1977.

Jeho sestra vstoupila do řádu sv. Karla Boromejského a jejich prachatický rodný dům proměnila na klášter. Díky tomu na zahájení výstavy zazpívají sestry boromejky.

Po vernisáži bude následovat promítání filmu Amazing Grace (Nezlomná vůle).