Jak přírodní vědy pomáhají při záchraně památek?

Kdy: 03.02.2011 - 17:30 - 19:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný


Main image Přírodní vědy se využívají např. při výzkumu rukopisů

Český klub absolventů grantových programů Ministerstva zahraničí USA (IVLP) zve na přednášku profesora Ladislava Musílka z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT o využití metod přírodních věd při výzkumu uměleckých památek a archeologických nálezů.

Profesor Musílek se ve své výzkumné činnosti zabývá aplikacemi ionizujícího záření. Z celé škály existujících metod má široká veřejnost většinou v povědomí pouze radiouhlíkové datování, vypracované prof. W.F. Libbym z University of Chicago ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století. Problematika je však mnohem širší a přinesla množství cenných poznatků o kulturní historii lidstva i podkladů pro konzervaci a restaurování památek.

Po skončení přednášky bude prof. Musílek odpovídat na dotazy.

Program bude v češtině.