Jak uchovat Zelený pás v České republice?

Kdy: 12.03.2010 - 17:00 - 18:30
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný


Main image Pruh podél bývalé železné opony představuje unikátní území, které bylo 40 let úplně uzavřeno lidem. Foto Hnutí DUHA

Renomovaný americký profesor krajinné architektury Laurie Olin a skupina studentů z různých zemí představí návrhy na udržitelný rozvoj Zeleného pásu - území podél bývalé železné opony.

Návrhy jsou výsledkem týdenního kursu v Centru pro budoucnost ve Slavonicích na Jindřichohradecku, který probíhá od 5. do 11. března a je zaměřen na životní prostředí i sociální aspekty regionu.

Studenti krajinné architektury ve svých návrzích zohledňují na základě diskusí s českými nevládními organizacemi měřítko místní (blízkost hranice s Rakouskem, spolupráce s rakouskými nevládními organizacemi, přerušení historického soužití v rámci regionu, příliv nových obyvatel) i nadregionální - Zelený pás je 8.500 km dlouhý pruh země podél bývalé Železné opony, který tvoří přirozené lesy, louky, mokřady a další biotopy a který nemá v Evropě obdobu.

Iniciativa Evropský zelený pás/European Green Belt plánuje vybudování sítě páteřních biokoridorů od Barentsova k Černému moři, aby se propojila nejvýznamnější území s vysokou biodiverzitou a nejvýraznější  biogeografické oblasti Evropy. Právě propojení jednotlivých izolovaných míst patří mezi hlavní problémy, kterým současná ochrana přírody čelí. Zelený pás umožní návrat vzácných druhů, jako jsou los, tetřívek, rys, vlk, medvěd a další.

Laurie Olin je uznávaný učitel, autor a jeden z nejproslulejších krajinných architektů současnosti. Studoval stavební inženýrství na Aljašské univerzitě (University of Alaska) a poté architekturu na Washingtonské univerzitě (University of Washington), kde ho Richard Haag nasměroval ke krajinářství. Pracoval na úpravě privátních zahrad i velkých městských parků. V jeho portfoliu je řada projektů, které získaly významná ocenění - od Bryant Parku v New Yorku po Getty Center v Los Angeles. Mezi posledními oceněními, které získal spolu s kolegy ze studia OLIN v roce 2008, je cena Landscape Design Award za dokonalost a inovaci v krajinném návrhářství a prosazování trvalé udržitelnosti. Olin napsal řadu prací o historii a teorii architektury a krajinářství. Od roku 1976 působí na Pennsylvánské univerzitě jako profesor krajinné architektury.
 

Program bude v angličtině.