Češi v Americe a Stopy paměti | Prezentace knihy a vernisáž

Kdy: 13.11.2018 - 18:00 - 20:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

volný, prosíme, registrujte se kliknutím na "Přihlásit se" nad obrázkem


Main image

Představení knihy Ivana Dubovického a vernisáž výstavy Jiřího Doležela.

Ivan Dubovický představí svoji dvojjazyčnou knihu s názvem Češi v Americe/Czechs in America, která je výsledkem rozsáhlého výzkumu v českých i amerických archivech. Prvotní účel jejího vydání je vzdělávací, má ale i kulturní a politický rozměr. Připomíná totiž roli, kterou hrály Spojené státy americké v dějinách Československa a České republiky na jedné straně a roli Čechů v dějinách USA na straně druhé. Kniha obsahuje velké množství ilustrací a fotodokumentace, které ukazují historické dokumenty a další materiály objevené v archivech a muzejích. Po prezentaci knihy bude následovat vernisáž výstavy s názvem “Stopy paměti” autora Jiřího Doležela. Výstava představuje tváře a životní příběhy českých krajanů žijících na východním pobřeží USA, kteří emigrovali z Československa ve vlnách souvisejících s přelomovými okamžiky českých dějin. Utíkali před zatčením, politickými procesy nebo dokonce před jistou smrtí. Výstava je součástí projektu The Memory Traces/Stopy paměti, který se věnuje emigrantským vlnám z Československa do USA v letech 1938/39, 1948 a 1968. 

Program proběhne v češtině.