Czech Republic and Space Security | Přednáška a diskuse

Kdy: 05.12.2018 - 18:00 - 20:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

volný, svoji účast potvrďte na adrese registrace@pssi.cz do 3. prosince 2018


Main image

Úvodní příspěvek Václava Kobery se bude věnovat aktivitám České republiky v oblasti bezpečnosti ve vesmíru (angl. space security), zejména v kontextu členství ČR v Evropské unii a v Evropské vesmírné agentuře.

Blíže analyzovány budou otázky přínosů vesmírných aplikací s ohledem na socio-ekonomické dopady na občany České republiky. Pozornost bude věnována také českému Národnímu kosmickému plánu pro období 2014-2019 a uzavřenému memorandu o spolupráci mezi Českou republikou a Lucemburskem. JUDr. Václav Kobera absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a nedávno od roku 2004 působí na Ministerstvu dopravy. V současné době zde zastává funkci ředitele Odboru inteligentních dopravních systémů, vesmírných aktivit a výzkumu, vývoje a inovací. Přednáška je součástí kurzu “Space Security in 21st Century”, který společně připravily Univerzita Karlova a Pražský institut bezpečnostních studií (PSSI), ale je otevřena široké veřejnosti.

Přednáška proběhne v angličtině. Svoji účast potvrďte na adrese registrace@pssi.cz do 3. prosince 2018.