Festival demokracie - Mezinárodní spolupráce v neziskovém sektoru: Výhody a výzvy | Workshop

Kdy: 15.10.2019 - 10:00 - 12:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

volný


Main image

Neziskový sektor v zemích V4 dosáhl v posledních desetiletích výrazného pokroku. Přesto stále existují problémy, kterým NGO denně čelí.

Jedním z nejvýznamnějších je financování, základní předpoklad pro to, aby každá nevládní organizace mohla úspěšně plnit své poslání. Workshop se bude zabývat hlavními otázkami diskutovanými na panelové diskusi během trhu s nevládními organizacemi z dubna 2019 o financování dárců mezinárodním sdružením nevládních organizací, jeho výhodám, účinnosti a výzvám, které představuje. Cílem je navrhnout soubor doporučení a řešení pro efektivnější a výhodnější mezinárodní spolupráci pro všechny zúčastněné partnery v neziskovém sektoru.

Ve spolupráci s International Visegrad Fund, Institute for Public Affairs, Hungarian Europe Society and Liberté Foundation.

Program proběhne v angličtině. Prosím registrujte se na zuzana.tothova@forum2000.cz