Umělá inteligence a robotika v právu | Diskuse

Kdy: 25.01.2018 - 18:00 - 19:30
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Vstup volný, prosím zaregistrujte se do 20. ledna kliknutím na Přihlásit se nad obrázkem.


Main image Umělá inteligence a robotika v právu: současné a budoucí výzvy

Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR představí téma umělé inteligence a inteligentních robotů z právního a společenského pohledu. Svou přednášku doplní příklady a ilustracemi z praxe.

Umělá inteligence se chová autonomně, nelze ji zcela kontrolovat a je tedy i do jisté míry nepředvídatelná. Zároveň ale vykonává velmi složité úkoly, komunikuje s námi a analyzuje nás. V právu vyvolává hodně zásadních otázek. Ty se týkají například odpovědnosti umělé inteligence a robotů jí vybavených, ochrany lidské důstojnosti a soukromí před umělou inteligencí, autorství děl jí vytvořených nebo samotného postavení inteligentních robotů. Přednáška se pokusí odpovědět na to, jak bychom měli jako společnost k těmto technologiím přistupovat.

Mgr. Alžběta Krausová, LL.M. se dlouhodobě se zabývá problematikou nových technologií v právu, zejména umělou inteligencí, robotikou a rozhraními mezi počítači a nervovými soustavami, tzv. brain-computer interfaces. Řeší i problémy spojené s hybridní robotikou, které propojují organické mozky s robotickými těly. Provozuje stránky www.biotechmerge.com.

Program bude v češtině.