PeaceCorps slaví padesátiny | Seminář

Kdy: 02.03.2011 - 16:30 - 19:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný


Main image

Seminář při příležitosti narozenin PeaceCorps/Mírových sborů a Evropského roku dobrovolnictví.

PROGRAM SEMINÁŘE

Zahájení semináře: PeaceCorps/Mírové sbory v historické perspektivě

Blok I: Dobrovolnictví jako součást životního stylu
Bývalí američtí dobrovolníci PeaceCorps pohovoří o svým zkušenostech z práce v různých zemích, včetně České republiky.

Blok II: PeaceCorps v Čechách – zkušenosti českých spolupracovníků PeaceCorps
Jaký význam měla činnost PeaceCorps pro Českou republiku? Jaké zkušenosti načerpali čeští spolupracovníci? V jakých oblastech byla činnost PeaceCorps nejpřínosnější a nejvíc ceněna?

Čeští spolupracovníci PeaceCorps promluví o svých zkušenostech práce s americkými dobrovolníky a vysvětlí, jak byla v ČR zajištěna činnost PeaceCorps.

Blok III:  Dobrovolnictví v České republice v Evropském roce dobrovolnictví
Jak se pracuje českým dobrovolníkům v Čechách i v zahraničí? Stává se dobrovolnictví pro Čechy součástí životního stylu nebo je stále jen okrajovou záležitostí?

Historie PeaceCorps/Mírových sborů

Historie PeaceCorps/Mírových sborů sahá do roku 1960, kdy tehdejší senátor John F. Kennedy vyzval studenty Michiganské univerzity, aby podpořili svou zemi tím, že budou nějakou dobu žít a pracovat v rozvojové zemi. Právě touto výzvou Kennedy položil základy federální agentury, jejímž poselstvím byl především rozvoj míru a přátelství. Od té doby PeaceCorps vyslaly více než 200,000 dobrovolníků, kteří pracovali ve 139 zemích na různých projektech – od výuky anglického jazyka až po ochranu životního prostředí.

Dnes jsou PeaceCorps aktivnější než kdykoliv předtím, rozvíjejí svou činnost v důležitých oblastech jako jsou např. informační technologie a podpora podnikání. Důležitou aktivitou je také naplňování Prezidentova krizového plánu boje proti AIDS.

Hlavní cíle PeaceCorps:

1.    Poskytnout technickou podporu zainteresovaným zemím v nejdůležitějších oblastech 

2.    Napomoci lepšímu porozumění amerického národa v zemích, kde Mírové sbory působí

3.    Napomoci tomu, aby i Američané lépe chápali jiné národy světa.

Zrození mírových sborů

(Z publikace PeaceCorps Czech Republic, formerly Czechoslovakia, 1990-1997), z roku 1997

14. října ve dvě hodiny ráno, na konci dalšího perného dne své prezidentské kampaně, přijel John F. Kennedy na Michiganskou univerzitu do Ann Arbor, aby se trochu prospal. Určitě ne proto, aby vyhlásil založení mezinárodní dobrovolnické organizace. Zástupci tisku šli spát v domnění, že tu noc se již nic zajímavého nestane. Ale 10 000 univerzitních student čekalo na řeč prezidentského kandidáta. A tak byl na schodech Michiganské Unie oznámen úplně nový experiment v oblasti dobrovolné veřejné služby. Shromáždění studenti vyslechli výzvu budoucího prezidenta: kolik z vás, ptal se, by bylo ochotno sloužit své zemi a světovému míru tím, že budou žít a pracovat v rozvojových zemích?

Reakce byla okamžitá a nadšená, a tak od roku 1961 už více než 140 000 Američanů vyjelo do 130 zemí světa pracovat jako dobrovolníci Mírových sborů. Dnes mohou Mírové sbory sloužit jako hrdý přiklad toho, jak síla myšlenky může pomoci změnit a zlepšit podmínky lidského života.

Muži a ženy, kteří se stali dobrovolníky Mírových sborů, jsou věrným odrazem různorodosti USA, ale zároveň je spojuje idea dobrovolné veřejné služby, oddanost myšlence a idealismus. Na dobu dvou let dobrovolně přijmou život, který vyžaduje cílevědomost, motivaci, trpělivost a obětavost. Nemají žádná zvláštní privilegia a často žijí v odloučených a izolovaných společenstvích. Dobrovolnicí projdou intenzivním jazykovým a kulturním školením, aby se stali součástí společnosti, do které přijdou. Musí hovořit místním jazykem a adaptovat se na kulturu a tradice lidí, kterým přijeli pomoci. Pracují s učiteli a rodiči na zlepšení kvality a zvýšení dostupnosti vzdělání. Dobrovolníci pracují s místnírni komunitami na ochraně životního prostředí a na vytváření ekonomických příležitostí. Ale jejich nejdůležitějším cílem je zanechat za sebou dovednosti, které umožní lidem v partnerských zemích ovlivnit vlastní budoucnost.

Zároveň se dobrovolníci naučí spoustu věcí od lidí, kterým pomáhají. Po ukončení své služby dobrovolníci Mírových sborů přivezou svět zpátky domů a pomohou USA v porozumění jiným zemím a kulturám. Za přispění a práce dobrovolníků se Mírové sbory profilovaly jako úspěšná organizace, jejíž snahou je posílit myšlenku trvale udržitelného rozvoje. Mírové sbory jsou ale mnohem víc než organizace na pomoc rozvíjejícím se zemím. Dobrovolníci ztělesnují některé z nejcennějších hodnot Ameriky: optimismus a svobodu volby a rozhodování. Dobrovolníci přenášejí tyto hodnoty do komunit celého světa, ne vedeni snahou ovlivnit jiné národy a kultury, ale spíše aby vystavěli mosty přátelství a porozumění, které jsou základem míru mezi národy.

Mírové sbory plní svůj slib tím, že se se zbytkem světa dělí o svůj nejcennější zdroj: o své občany. Dobrovolníci pomohli najít cestu mnoha lidem, kteří chtěli vybudovat lepší život pro sebe, pro své děti, a společenství, ve kterých žijí.

array(10) { ["type"]=> string(6) "mollom" ["message"]=> string(349) "API keys could not be verified.

Error 900: Network error. (rest.mollom.com)

@heading0
@value0
@heading1
@value1

@heading2

Error 900: Network error. (rest.mollom.com)

@heading3
@value3
@heading4
@value4

@heading5

API keys could not be verified.

" ["variables"]=> array(10) { ["@heading0"]=> string(77) "Request: POST http://rest.mollom.com/v1/site/fc2631b5a124e4a93eac5fc334b8b92b" ["@value0"]=> string(106) " platformName = 'Drupal' platformVersion = '6.38' clientName = 'Mollom' clientVersion = '6.x-2.15' " ["@heading1"]=> string(16) "Request headers:" ["@value1"]=> string(384) " Accept = 'application/xml, application/json;q=0.8, */*;q=0.5' Content-Type = 'application/x-www-form-urlencoded' Authorization = 'OAuth oauth_consumer_key="fc2631b5a124e4a93eac5fc334b8b92b", oauth_version="1.0", oauth_nonce="ba8666b8d756018b85dbdd3fe5f15449", oauth_timestamp="1580332536", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_signature="LpUlNyL9VWyWyGSLM%2FcmirhYp0E%3D"' " ["@heading2"]=> string(92) "Response: 0 php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0.057s)" ["@heading3"]=> string(77) "Request: POST http://rest.mollom.com/v1/site/fc2631b5a124e4a93eac5fc334b8b92b" ["@value3"]=> string(106) " platformName = 'Drupal' platformVersion = '6.38' clientName = 'Mollom' clientVersion = '6.x-2.15' " ["@heading4"]=> string(16) "Request headers:" ["@value4"]=> string(382) " Accept = 'application/xml, application/json;q=0.8, */*;q=0.5' Content-Type = 'application/x-www-form-urlencoded' Authorization = 'OAuth oauth_consumer_key="fc2631b5a124e4a93eac5fc334b8b92b", oauth_version="1.0", oauth_nonce="28a6e14b5191040aa652b75bfd2b3da6", oauth_timestamp="1580332536", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_signature="3PUOYs3JdH5XsY31Zsgw5F5wVaE%3D"' " ["@heading5"]=> string(92) "Response: 0 php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0.002s)" } ["severity"]=> int(3) ["link"]=> NULL ["user"]=> object(stdClass)#2 (5) { ["uid"]=> int(0) ["hostname"]=> string(13) "18.232.51.247" ["roles"]=> array(1) { [1]=> string(14) "anonymous user" } ["session"]=> string(0) "" ["cache"]=> int(0) } ["request_uri"]=> string(69) "http://americkecentrum.cz/program/peacecorps-slavi-padesatiny-seminar" ["referer"]=> NULL ["ip"]=> string(13) "18.232.51.247" ["timestamp"]=> int(1580332536) }