Rendezvous with Destiny: 3 pohledy na Ronalda Reagana | Diskuse

Kdy: 15.02.2011 - 17:00 - 18:30
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný


Main image Ronald Reagan

Čeští historici a odborníci na dějiny studené války debatovali 15. února v Americkém centru o tom, jak je z dnešního pohledu vnímán americký prezident Ronald Reagan.

V panelu zasedl ředitel Ústavu soudobých dějin Oldřich Tůma, vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studíí FSS MU Petr Suchý a Jan Jireš z CEVRO Institutu. Diskusi moderoval Pavel Bratinka.

Důležitým tématem byla otázka, nakolik měly politické kroky Ronalda Reagana dopad na rozpad bipolárního světa. Panelisté se shodli, že není možné kvantifikovat, jakou měrou Ronald Reagan přispěl k rozvratu SSSR, nicméně lze říci, že americká politika významně přispívala ke tlaku na Moskvu, např. prostřednictvím cen ropy. Petr Suchý připomněl, že již během své volební kampaně si Ronald Reagan vytyčil jasný cíl své politiky vůči SSSR – já zvítězím, oni prohrají – a toho se také držel – neexistuje mnoho oblastí, kde Reagan udělal nějaký zásadní ústupek vůči Moskvě.

Panelisté také zdůraznili Reaganovy vůdcovské kvality a přesvědčivost v komunikaci s obyčejnými Američany – jako by byl jeden z nich. Podtrhli také Reaganův nezlomný optimismus a snahu obnovit tradici amerického individualismu.

Knihy s Ronaldem Reaganem

V únoru v knihovně Amerického centra probíhá výstavka knih nazvaná “100 let od narození státníka Ronalda Reagana”. Výstava byla vytvořena z knižního fondu Amerického centra a je věnována životu a dílu 40. prezidenta Spojených statů amerických. >> Více informací