Setkání s Otou Ulčem

Kdy: 17.06.2010 - 17:30 - 19:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný


Main image Kulturní atašé David Gainer s Jiřinou Šiklovou a Otou Ulčem v Americkém centru

Amerika českýma očima „Ať se to někomu líbí nebo ne, mám české oči a tak budu vždy vidět Ameriku českýma očima“, řekl svým posluchačům v Americkém centru 17. června česko-americký profesor, spisovatel a publicista Ota Ulč. Beseda byla součástí série diskuzí, které Ulč vede v České republice u příležitosti svých osmdesátých narozenin.

Socioložka Jiřina Šiklová Ulče uvedla představením jeho poslední knihy „Návraty nenávraty“. Dějištěm tohoto převážně fiktivního příběhu je Praha koncem prvního desetiletí nového tisíciletí.  Ulč se během svého současného pobytu v Česku kromě Prahy zastaví také ve své rodné Plzni, kde promluví v tamním Americkém centru.  Při besedách připomíná svoji kariéru soudce v komunistickém Československu, útěk a emigraci do USA v roce 1966. O své kariéře profesora politických věd na univerzitě v Binghamptonu ve státě New York mluví jako o nejlepší příležitosti, které se mu jako emigrantovi mohlo dostat.

Ředitel Rádia Praha Miroslav Krupička o Ulčovi napsal: „Považuji ho spíše za glosátora amerického života z pohledu cizince, jeho glosy mají obecnější charakter. Vydává hlavně cestopisy, v nichž objevným a výstižným způsobem popisuje různé společenské i politické jevy. Jeho knihy si v České republice našly od 90. let řadu příznivců.“