Základní výzkum v matematice a fyzikálních vědách v USA

Kdy: 03.09.2010 - 10:00 - 12:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný


Main image Nanotechnologie

Přednáška amerického profesora Zeeva Rosenzweiga "Matematické a fyzikální vědy v globálním kontextu", která přiblíží práci Ředitelství pro matematické a fyzikální vědy (Math and Physical Sciences Directorate, MPS) při U.S. National Science Foundation.

Zeev Rosenzweig představí hlavní výzkumné směry, jimž se Sekce matematických a fyzikálních věd v současné době věnuje, jako jsou například energie, ochrana životního prostředí, molekulární základ života, nanovědy nebo počítačové modelování. Diskutována bude také součinnost MPS a dalších částí NSF a grantových agentur a rovněž programy mezinárodní spolupráce.

S ročním rozpočtem 1.4 miliard dolarů je MPS největším ze sedmi ředitelství NSF. MPS podporuje základní výzkum v matematice, fyzice, astronomii, chemii a materiálových vědách. Výzkum podporovaný ze strany MPS ve fyzikálních a matematických vědách poskytuje vědeckou základnu pokroku v dalších oborech, jako jsou technické nebo zdravotnické disciplíny nebo průmyslový a technologický rozvoj. Vědci v rámci MPS zkoumají strukturu a vývoj vesmíru, základní částice hmoty a jejich působení, chování a ovládání molekul v nanoměřítku, složitost chemických vazeb v materiálech a životních pochodech. Výzkum v oborech pokrývaných MPS vyústil v rozvoj nových matematických struktur a teorií a jejich spojení s výpočty, experimenty a pozorování.

Dr. Zeev Rosenzweig získal v roce 1992 titul PhD ve fyzikální chemii na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Je profesorem Katedry chemie na University of New Orleans a programovým ředitelem Chemické divize NSF. Dr. Rosenzweig je rovněž manažerem programu International Collaborative Research (ICC), který zahrnuje deset partnerských agentur v Evropě a Asii. V rámci Chemické divize navíc vede program environmentální chemie a je předsedou pracovní skupiny MPS zaměřené na výzkum klimatu. Výzkum Dr. Rosenzweiga se soustřeďuje na vývoj nových luminiscenčních nanokompozitních částic a jejich biologické aplikace. I během svého působení v NSF pokračuje ve vedení své výzkumné skupiny na University of New Orleans.

Přednášku Dr. Rosenzweige v Praze organizuje NSF ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických.